Home Content

Auktorisationen är en viktig del av tryggheten

”Att arbeta som begravningsrådgivare betyder så otroligt mycket för mig och jag Karin Sidén arbetar med ett personligt engagemang i varje uppdrag jag har.

Jag lyssnar till den avlidne och de anhörigas önskemål. Det är otroligt viktigt för mig att det blir ett personligt och vackert avsked. 

Jag arbetar också som borgerlig begravningsförrättare som är en ära för mig, då finns verkligen möjligheten att skapa det vackra och personliga avskedet tillsammans med det anhöriga."

Aternum begravningsbyrå använder sig utav tre ledord

Omtanke – Värme – Kunskap

Läs mer om vår auktorisation här >>